JAK SE NENECHAT NACHYTAT KLEŠTÍKEM VČELÍM

ANEB ÚSPĚŠNĚ VČELAŘÍME S VARROÓZOU

Valšské včelařské vzdělávání 2019 - Jak se nenechat nachytat kleštíkem včelím aneb úspěšně včelaříme s varoózouu

Varroóza se považuje za hlavní příčinu ztrát včelstev, kleštík včelí (Varroa destructor) dokáže včelstvo zahubit během dvou až čtyř let. K nám se varroóza dostala na konci 70. let a od té doby prošel postup jejího zvládání vývojem. Stoupá také citlivost včelstev k této chorobě. Ukazuje se, že s varroózou je nutné se naučit včelařit, ovšem jakou cestou se vydat a jak se vyznat v mnoha postupech? Právě na toto se zaměříme v přednášce, v níž autor ukáže možné cesty včelaření s varroózou a své vlastní postupy při léčbě varroózy.

Lektorem přednášky je Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D.
Vystudoval obor biochemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde od roku 2016 působí jako odborný asistent na Katedře biochemie PřF UP. Ve své vědecké práci se zaměřuje na imunitu a zdraví včelstev, konkrétně na humorální imunitní reakce včel, oxidační stres, mor včelího plodu a varroózu. Několikrát vycestoval na několikaměsíční stáže do Švédska (Uppsala, Lund), spolupracuje se zahraničními kolegy (Rakousko, Švédsko, Anglie, Ukrajina) a od roku 2014 je také národním koordinátorem pro projekt asociace COLOSS - Monitoring úspěšnosti zimování včelstev. Kromě toho vede několik výzkumných projektů na Univerzitě Palackého v Olomouci, do kterých se také zapojují jeho studenti. Rovněž úzce spolupracuje s kolegy z katedry geoinformatiky a svými nápady a podněty se spolupodílí na vzniku zajímavých a přínosných mapových výstupů nejen pro včelaře. Je členem redakční rady odborného včelařského periodika Moderní včelař. Včelaří od svých 14 let, v současné době má kolem 60 včelstev, která jsou umístěna na několika včelnicích na Valašsku. Ve své včelařské praxi se zajímá o udržitelné včelaření s důrazem na zvládání nemocí včel, o čemž také přednáší včelařům.

Pozvánka v PDF

Upomínka do kalendáře

 

Valšské včelařské vzdělávání 2019 - kurz nemoci včel

NEMOCI VČEL

V rámci Valašského včelařského vzdělávání jsme pro vás zorganizovali kurz zaměřený na nemoci včel.

Lektorem kurzu je MVDr. Zdeněk Klíma. Vystudoval Veterinární a farmaceutickou univerzitu v Brně, obor veterinární lékařství. Dále pokračoval postgraduálním studiem na téma Nové metody diagnostiky a terapie onemocnění včel na Ústavu veterinární ekologie a ochrany životního prostředí, kde vyučoval Nemoci ryb a včel. Poté působil jako veterinární inspektor SVS pro Zlínský kraj na okrese Kroměříž, kde se zasloužil o účinné tlumení MVP. V současnosti působí jako praktický veterinární lékař ve městě Brumov-Bylnice.

Včelaří od roku 2003. Věnuje se nemocem včel, metodikám šetrného ošetřování včelstev a způsobům tlumení varroózy, založených na monitoringu, zootechnických opatřeních a použití organických kyselin. Těžko hledat někoho povolanějšího, kdo by kurz, věnovaný nemocem včel, měl vést.

Program kurzu

Sobota  
9.00 Prezence a zahájení
9.30–10.30 Anatomie a bionomie včely medonosné ve vztahu k onemocněním včel
10.30–12.00 Nemoci včelího plodu I. (prevence a diagnostika s důrazem na mor včelího plodu)
12.00–13.00 oběd
13.00–14.30 Nemoci včelího plodu II. (prevence a diagnostika s důrazem na mor včelího plodu)
14.30–14.45 přestávka
14.45–18.00 Nemoci dospělých včel, intoxikace, praktická diagnostika nosematózy
18.00 Diskuze a závěr
   
Neděle  
8.00–9.00 Nemoci matky, neinfekční onemocnění, škůdci včel
9.00–10.00 Varroóza - biologie roztoče Varroa destructor
10.00–12.00 Současné pojeté tlumení varroózy v ČR
12.00–13.00 oběd
13.00–15.00 Možnosti tlumení varroózy bez použití syntetických přípravků
15.00–15.15 přestávka
15.15–16.15 Metody monitoringu populace a kontroly včelstev, praktické ukázky aplikace odpařovacích systémů kyseliny mravenčí, kys. mléčné a šťavelové
16.15–17.00 Možnosti chovu včelstev pro zvýšení přirozené odolnosti vůči varroóze a virovým chorobám
17.00 Diskuze a závěr

Vezměte si s sebou vzorek mrtvolek včel na vyšetření nosematózy (cca 20 ks)

Každému z účastníků bude vystaveno osvědčení o absolvování kurzu.

Na kurz je nutné se registrovat prostřednictvím tohoto formuláře. Registrace bude spuštěna dne 6. listopadu 2018.

Maximální počet účastníků je 15 lidí. Cena kurzu je 1600 Kč. Kurzovné je nutné uhradit předem. Pokyny k platbě vám budou zaslány společně s potvrzením registrace. Doklad o úhradě vám bude předán na kurzu.

V tuto chvíli je kapacita kurzu již naplněna. Pokud máte o účast na kurzu zájem, nezoufejte a klidně se přihlaste - domluva dalšího kola totožného kurzu je již v jednání.
Do poznámky můžete uvést, který víken by vám nejvíce vyhovoval - budeme se snažit vám vyjít maximálně vstříc.

Pozvánka v PDF

Registrace zde

 

Medovina roku 2017

Druhá nejlepší medovina je z Valašska

Národní soutěž Medovina roku 2017 zná své vítěze

Počátkem května zasedla degustační komise a ze 70 přihlášených vzorků od profesionálních i domácích výrobců medoviny vybrala ty nejlepší. Medovina lipová 2014 z mé produkce se v kategorii Klasická medovina - jednodruhová umístila na 2. místě.

  • Medovina roku 2017
  • Medovina roku 2017 - tisková zpráva
  •  
     
    COLOSS - monitoring úspešnosti zimování vcelstev