Valšské včelařské vzdělávání 2019 - kurz nemoci včel

NEMOCI VČEL

9.-10. února 2019

V rámci Valašského včelařského vzdělávání jsme pro vás zorganizovali kurz zaměřený na nemoci včel.

Lektorem kurzu je MVDr. Zdeněk Klíma. Vystudoval Veterinární a farmaceutickou univerzitu v Brně, obor veterinární lékařství. Dále pokračoval postgraduálním studiem na téma Nové metody diagnostiky a terapie onemocnění včel na Ústavu veterinární ekologie a ochrany životního prostředí, kde vyučoval Nemoci ryb a včel. Poté působil jako veterinární inspektor SVS pro Zlínský kraj na okrese Kroměříž, kde se zasloužil o účinné tlumení MVP. V současnosti působí jako praktický veterinární lékař ve městě Brumov-Bylnice.

Včelaří od roku 2003. Věnuje se nemocem včel, metodikám šetrného ošetřování včelstev a způsobům tlumení varroózy, založených na monitoringu, zootechnických opatřeních a použití organických kyselin. Těžko hledat někoho povolanějšího, kdo by kurz, věnovaný nemocem včel, měl vést.

Program kurzu

Sobota  
9.00 Prezence a zahájení
9.30–10.30 Anatomie a bionomie včely medonosné ve vztahu k onemocněním včel
10.30–12.00 Nemoci včelího plodu I. (prevence a diagnostika s důrazem na mor včelího plodu)
12.00–13.00 oběd
13.00–14.30 Nemoci včelího plodu II. (prevence a diagnostika s důrazem na mor včelího plodu)
14.30–14.45 přestávka
14.45–18.00 Nemoci dospělých včel, intoxikace, praktická diagnostika nosematózy
18.00 Diskuze a závěr
   
Neděle  
8.00–9.00 Nemoci matky, neinfekční onemocnění, škůdci včel
9.00–10.00 Varroóza - biologie roztoče Varroa destructor
10.00–12.00 Současné pojeté tlumení varroózy v ČR
12.00–13.00 oběd
13.00–15.00 Možnosti tlumení varroózy bez použití syntetických přípravků
15.00–15.15 přestávka
15.15–16.15 Metody monitoringu populace a kontroly včelstev, praktické ukázky aplikace odpařovacích systémů kyseliny mravenčí, kys. mléčné a šťavelové
16.15–17.00 Možnosti chovu včelstev pro zvýšení přirozené odolnosti vůči varroóze a virovým chorobám
17.00 Diskuze a závěr

Vezměte si s sebou vzorek mrtvolek včel na vyšetření nosematózy (cca 20 ks)

Na kurz je nutné se registrovat prostřednictvím tohoto formuláře.

Maximální počet účastníků je 15 lidí. Cena kurzu je 1600 Kč. Kurzovné je nutné uhradit předem. Pokyny k platbě vám budou zaslány společně s potvrzením registrace. Doklad o úhradě vám bude předán na kurzu.

Pozvánka v PDF

Registrace zde

 

ČÍM MŮŽE BÝT MOR VČELÍHO PLODU NEBEZPEČNÝ

Valšské včelařské vzdělávání 2019 - Čím může být mor včelího plodu nebezpečný

Mor včelího plodu je jedna z mnoha chorob včely medonosné. V přednášce je kladen důraz na vlastnosti původce, které jej činí skutečně nebezpečným. Představí chyby v dosavadních principech eradikace moru včelího plodu a nastíní, jaké postupy by měly být aplikovány s důrazem na správnou chovatelskou praxi.

Lektorem přednášky je doc. Ing. Antonín Přidal, Ph.D. Působí na Mendelově univerzitě v Brně - Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství. Zde také provádí včelařský výzkum. Je garantem včelařské výuky na Mendelově univerzitě a vyučuje předměty Včelařství, Včelí produkty a Opylování a včelaření. Je členem Mendelovy společnosti pro včelařský výzkum. Dále působí jako externí lektor ve včelařském učilišti na SOU Blatná pro obor včelař a na Moravské včelařské škole v Hranicích na Moravě. Je členem redakční rady odborného včelařského periodika Moderní včelař.

Pozvánka v PDF

Upomínka do kalendáře

 

Medovina roku 2017

Druhá nejlepší medovina je z Valašska

Národní soutěž Medovina roku 2017 zná své vítěze

Počátkem května zasedla degustační komise a ze 70 přihlášených vzorků od profesionálních i domácích výrobců medoviny vybrala ty nejlepší. Medovina lipová 2014 z mé produkce se v kategorii Klasická medovina - jednodruhová umístila na 2. místě.

  • Medovina roku 2017
  • Medovina roku 2017 - tisková zpráva
  •  
     
    COLOSS - monitoring úspešnosti zimování vcelstev